streda 26. júna 2013

DIY: Abstraktné konárikové nechty/ Abstract branches´ nails


Tieto nechty som si robila asi pred týždňom a sú skôr abstraktné než konárikové, ale podobajú sa na konáriky stromov.

I did those nails one week ago and they´re more abstract than branches´, but they look like branches of trees. Potrebujeme:
We need:
2 laky rôznych farieb ( ja som použila strieborný a čierny)
2 nail polishs of different colors ( i used silver and black one)
tenký štetec
thin brushPostup:
How to do it:
1. Ako podklad použijeme strieborný lak.
1. Like a base we use the silver nail polish.

 2. Pomocou tenkého štetca vytvoríme s čiernym lakom konáriky stromov. Z pravej strany nechtu ťaháme linku do stredu a tam skončíme- konáriky sú len do stredu nechtu. 1 konárik sa pri strede rozvetvuje do 2-4 ďalších. Takisto sa môže rozvetvovať smerom ku koreňu alebo konci nechta.
2. We create branches of trees with the black nail polish by thin brush. We pull the line out of the middle from right side of nail and there we end- branches are only out of the middle of nail. One branch is branched into 2- 4 another ones at the centre of nail. It can also forks towards the root or the end of nail.


 

3. Zafixujeme pomocou priesvitného laku.
3. We fix it by the transparent nail polish.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára